ფოლადის სახლი ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციას შეუერთდა

"ფოლადის სახლი" შეუერთდა ინფრასრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ოჯახს, ასოცირებული წევრის სახით. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიზანია უზრუნველყოს სამშენებლო კომპანიების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პრესტიჟის მხარდაჭერა, კადრების პროფესიული მომზადება, წევრ კომპანიებს შორის ურთიერთობის დამყარება საქართველოს სამშენებლო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. ასოციაციაში გაწევრიანებით "ფოლადის სახლმა" კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა საქართველოს ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად! "ჩვენ გვჯერა, რომ მ

კმაყოფილი კლიენტი
გუნდის წევრი
ხარისხიანი პროდუქტი
მომწოდებელი კომპანია

კლიენტის შეფასებები