ფოლადის სახლი ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციას შეუერთდა

"ფოლადის სახლი" შეუერთდა ინფრასრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ოჯახს, ასოცირებული წევრის სახით. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიზანია უზრუნველყოს სამშენებლო კომპანიების უფლებებისა და ინტერეს