გაიცანით გუნდის წევრები

ნანა ინდუაშვილი

გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი

შორენა დვალი

გაყიდვების სპეციალისტი

ანი გიგოლაშვილი

გაყიდვების მენეჯერი

ანა მეკოკიშვილი

გაყიდვების მენეჯერი

გიორგი ტაბლიაშვილი

გარე გაყიდვების მენეჯერი

გიორგი ვერულაშვილი

გარე გაყიდვების მენეჯერი

ზურაბ შოშიაშვილი

გარე გაყიდვების მენეჯერი