გამომწვარი მავთული

გამომწვარი მავთულის მეშვეობით არმატურა მყარად მაგრდება ერთმანეთთან, შესაბამისად მიიღება მტკიცე და საიმედო კარკასი.

კატეგორია:

გამოყენების სფერო: