გლინულა

გლინულას აქვს ფართო გამოყენების სფერო. მას იყენებენ როგორც მშენებლობაში, ისე სხვადასხვა პროდუქციის წარმოებაში. გლინულას დაწვრილების შედეგად მიიღება სხვადასხვა სახის მავთული და ასევე მზადდება ცივადნაგლინი არმატურა.

კატეგორია:

გამოყენების სფერო:

ტექნიკური მახასიათებლები: