ლითონის ბადე

ლითონის ბადე გამოიყენება მონოლითურ მშენებლობაში, კარკასებისა და ყალიბების დასამზადებლად, საარმირე სამუშაოების დროს.

კატეგორია:

გამოყენების სფერო: