მრგვალი მილი

მრგვალი მილი რამდენიმე სახისაა: სწორნაკერიანი, სპირალური და უნაკერო, სწორედ ამ მახასიათებლებიდან გამომდინარე განისაზღვრება მისი გამოყენების სფეროც, უნაკერო მილი გამოიყენება მაღალ წნევაზე, ნაკერიან მილს ძირითადად სამშენებლო დანიშნულება აქვს.

კატეგორია:

გამოყენების სფერო:

ტექნიკური მახასიათებლები: