ორტესებრი კოჭი

ცხლად ნაგლინი ორტესებრი კოჭი უძლებს მაღალ დატვირთვას, როგორც ჰორიზონტალურ ასევე, ვერტიკალურ მდგომარეობაში გამოყენებისას.

ორტესებრი კოჭი ორი სახისაა:

1. ფრთების სიგანე შემაერთებელ ტიხარზე ნაკლებია

2. ფრთების სიგანე შემაერთებელი ტიხრის ტოლია ანუ ეგრეთ წოდებული “ფართო თაროებიანი” კოჭი.

ძირითადად გამოიყენება კონსტრუქციის მშენებლობისას როგორც საყრდენი ელემენტი.

კატეგორია:

გამოყენების სფერო: