სამშენებლო დგარი

სამშენებლო დგარი მონოლითურ მშენებლობაში საყალიბე სისტემის საყრდენი ელემენტია. მარტივი კონსტრუციის წყალობით ადვილია მისი მონტაჟი და დემონტაჟი, შესაძლებელია სიმაღლის რეგულირებაც.

გამოყენების სფერო: