სამშენებლო ხის კოჭი

გამძლე და მაღალ მზიდუნარიანი სამშენებლო ხის კოჭი საყალიბე სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია, მასალის სიმსუბუქე და მრავალჯერადი გამოყენების შესაძლებლობა აადგვილებს სამშენებლო პროცესს.

გამოყენების სფერო: