შველერი

ცხლად ნაგლინი ფოლადის შველერი იდეალურია ნებისმიერი სახის ლითონკონსტრუქციების დასამზადებლად, მასალა, მისი ფორმის გამო უძლებს მაღალ დატვირთვას, როგორც ვერტიკალურ, ასევე, ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. მარტივია მისი დაჭრა და შედუღება, შველერი ფრთების ფორმის მიხედვით ორი სახისაა: დამრეცი და სწორფრთიანი.

კატეგორია:

გამოყენების სფერო: