აგრონოვა

შპს “აგრონოვაცია” (AgroNova ltd) წარმოადგენს ერთ-ერთ ლიდერ კომპანიას აგრობიზნესის მიმართულებით.

შპს “აგრონოვაცია” არის ექსკლუზიური წარმომადგენელი თავის დარგში და ძირითადი მიმწოდებელი თავისი სექტორისთვის, მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების მიერ წარმოებული, თანამედროვე და ინოვაციური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების.

გაუზიარე: