გუდიაშვილის მოედანი

პროექტ “ახალი ტფილისის” ფარგლებში დასრულდა გუდიაშვილის მოედნისა და მიმდებარე ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები


სარეაბილიტაციო სამუშაოებში გამოყენებულ იქნა კომპანია “ფოლადის სახლის” სამშენებლო მასალები.

გაუზიარე: