ვაინ კახეთი

ღვინის ქარხნის მშნებლობისას გამოყენებულია “ფოლადის სახლის” სამშენებლო მასალები.

ქარხანა “ვაინ კახეთი” მდებარეობს თელავში.

ფოლადის სახლი – მყარი მშენებლობისთვის!

გაუზიარე: