საიტის ავტორი

საიტის შესახებ

საიტი დამზადებულია Mediahub-ის მიერ

სისტემა: WordPress, Elementor Pro, WPML

ლიცენზიები შეძენილია Mediashop-ში

ტექნიკურ საკითხებზე პასუხისმგებლობა

ტექნიკური მომსახურება – BLH