გალვანიზირებული რულონი

გალვანიზირებული რულონი – ცხლად ნაგლინი ლისტის რულონი, რომელსაც კოროზიისგან იცავს თუთიის საფარი. მას წარმატებით იყენებენ ისეთ მრეწველობებში სადაც მაღალია კოროზიის მაჩვენებელი.