ზოლოვანა

ფოლადის მასიური ზოლი ე.წ ზოლოვანა გამოიყენება აივნების, მოაჯირების, სხვადასხვა ტიპის კონსტრუქციებისა და ავეჯის დასამზადებლად, მასალის მექანიკური თვისებების გამო მარტივია მისი დამუშავება როგორც ცხელი, ისე ცივი მეთოდით.

გამოყენების სფერო: