კვადრატული მილი

კვადრატული მილი სტრუქტურული რკინის კატეგორიას მიეკუთვნება. იგი გამოიყენება ნებისმიერი ფორმის მქონე კონსტრუქციების დასამზადებლად, კვადრატული მილი განსხვავდება გვერდების ზომისა და კედლის სისქის მიხედვით.

გამოყენების სფერო:

ტექნიკური მახასიათებლები: