კუთხოვანა

ცხლად ნაგლინი ფოლადის კუთხოვანა ძირითადად გამოიყენება, როგორც სტრუქტურული ელემენტი მშენებლობასა და ლითონკონსტრუქციების დამზადების დროს. ასევე, ხშირად იყენებენ ინტერიერის დიზაინში. კუთხოვანა ორი სახისაა, თანაბარგვერდიანი და არათანაბარგვერდიანი.

 

გამოყენების სფერო: