ლამინირებული ფანერა

ლამინირებული საყალიბე ფანერა გამოიყენება მონოლითურ მშენებლობაში, ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას, გამძლე მასალა, წყლის ზემოქმედებისა და ტემპერატურის ცვალებადობის მიმართ, ეს თვისებები განაპირობებს მასალის სიმტკიცესა და მრავალჯერად გამოყენებას.

გამოყენების სფერო: