ლითონის ფურცელი

დამზადების ტექნოლოგიის მიხედვით ლითონის ფურცელი ორი სახისაა: ცივად ნაგლინი და ცხლად ნაგლინი. ცივად ნაგლინი მასალა ძირითადად მოიცავს ერთი მილიმეტრი და უფრო ნაკლები სისქის ფურცლებს, ლითონის ფურცელი გამოიყენება ღობეების, კარების, ჭიშკრის, ხიდების დასამზადებლად.

გამოყენების სფერო: