რიფრირებული ლითონის ფურცელი

რიფრირებული ლითონის ფურცელი: მასალის ზედაპირი არ არის გლუვი და სწორედ ეს მახასიათებელი განსაზღვრავს მის გამოყენების არეალსაც, ლითონის ფურცელზე გაკეთებული ამობურცვების გამო ის ძირითადად საფეხურებისა და რკინის ხიდების ზედაპირის დამზადებისთვისაა განკუთვნილი.

გამოყენების სფერო: