ფოლადის მასიური მრგვალი ღერო

ფოლადის მასიური მრგვალი ღერო – მასალის სპეციფიკაციიდან გამომდინარე მარტივია მისი დამუშავება და ფორმის მიცემა, გამოყენების პროცესში სრულად ინარჩუნებს მექანიკურ თვისებებს, დიდი ზომებისგან კეთდება ანჯამები, იჩარხება დეტალები მანქანა დანადგარებისთვის.

გამოყენების სფერო: