ცივად ნაგლინი არმატურა

ცივად ნაგლინი არმატურა გამოირჩევა საუკეთესო მექანიკური თვისებებით, მას გააჩნია სუფთა ზედაპირი და მკვეთრად გამოკვეთილი ხრახნები, ცხლად ნაგლინი არმატურისგან განსხვავებით ცივად გლინვის ტექნოლოგია იძლევა საშუალებას მივიღოთ წვრილი დიამეტრის არმატურა, როგორიცა: 4მმ, 5მმ, 6მმ.

გამოყენების სფერო: