ცხლად ნაგლინი რულონი

ცხლად ნაგლინი რულონი – ცხლად ნაგლინი ლისტის რულონი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება მშენებლობაში, მანქანა-დანადგარების ინდუსტრიაში, მანქანათმშენებლობაში და სამშენებლო დანიშნულების, ნავთობის, გაზის და სპეც გამოყენების მილების დასამზადებლად. ასევე, გამოიყენება შემდგომი დამუშავებისთვის ცივად ნაგლინი მასალის მისაღებად.